สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " หอม "

คริสตัลแนะเทคนิคการรีดผ้า

การรีดผ้ามีส่วนประกอบสำคัญ 3 อย่าง คือ  ความร้อน   แรงกด   และความชื้น (น้ำหรือน้ำยารีดผ้าอัดกลีบคริสตัล)...

Tags :

view