โปรโมชั่น"โปรสะอาดสดใสปีใหม่63" เพียงสั่งซื้อสินค้าคริสตัลครบทุกๆ 1,000 บาท จะได้รับ 1 สิทธ์แลกซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งได้ในราคาพิเศษ ดังนี้     1.ผงฯสูตรเข้มข้นคริสตัล ขนาด 10 กิโลกรัม แลกซื้อพียง 320 บาท หรือ     2.ผงฯสูตรมาตรฐาน/โรงซักคริสตัล ขนาด 10 กิโลกรัม แลกซื้อเพียง 230 บาท     เริ่มโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2563