โปรโมชั่น "แลกซื้อไว้ใช้ ขายต่อมีกำไร ช่วยเศรษฐกิจไทย ลดค่าครองชีพ" เพียงสั่งซื้อสินค้าคริสตัลครบทุก 1,000 บาท จะได้รับ 1 สิทธิแลกซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งได้ในราคาเพียง 80 บาท  ดังนี้     1.น้ำยาล้างรถผสมแว็กซ์คริสตัล ขนาด 3.8 ลิตร      2.น้ำยาถูพื้นประจำวันคริสตัล ขนาด 3.8 ลิตร      3.น้ำยาล้างจานคริสตัล ขนาด 3.8 ลิตร   เริ่มโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2562